Archív štítků: Čistý zisk

Jak vypočítat zisk

Pokud bychom se měli bavit o základních ekonomických pojmech, nejvýraznějším by byl bezpochyby právě zisk. Zároveň se jedná o jeden ze základních bodů kapitalismu a dosažení zisku je v zájmu všech firem, podniků a jiných podnikajících subjektů nebo osob. Výpočet základního zisku není žádná věda, velmi jednoduše lze říct, že zisk je výsledný rozdíl mezi výnosy a náklady. V konečném výpočtu se tak snadno dozvíte výsledek svého vlastního hospodaření, tedy zda je podnik ve ztrátě nebo naopak v plusových číslech.

V současné době je zisk rozdělován na dva základní typy – účetní zisk a ekonomický zisk. Účetní zisk se používá při výpočtu čistého zisku, kdy jsou od sebe vzájemně odečteny veškeré výdaje a výnosy a to za jedno definované účetní období.

Zisk je následně zahrnut do účetnictví, kde je zaznamenán jako zisk, ze kterého je samozřejmě možné nadále čerpat finanční prostředky- již jsou zdaněny. Naproti tomu je zde ještě ekonomický zisk, kde se uplatňují hlavně náklady obětované příležitosti. Laicky řečeno to znamená, že firma nebo podnikatelský subjekt dosahuje takového zisku, jakého by mohl dosáhnout například i v jiném oboru podnikání.

Čistý zisk je samozřejmě nutné po výpočtu rozdělit tam, kam je potřeba. Předem je stanovena částka, kterou je nutné vložit do rezervního fondu – nutno v případě, že fond nedosáhl zatím částky, která je stanovena zákonem. Po odečtení této částky je pak možné zbytek čistého zisku rozdělit buď do dalších fondů, mezi zaměstnance nebo společníky firmy.

Vložil Odborné poradenství | Tagged , , , | Zanechat komentář