Hospodářská komora ČR

Hospodářská komora České republiky je organizace, která přímo zastupuje a prosazuje zájmy podnikatelské veřejnosti. Hospodářská komora zároveň poskytuje veškeré poradenství a konzultace, které jsou jakkoli spojeny s podnikáním a podnikatelskou činností nejen u nás, ale i v zahraničí, mimo jiné propaguje a šíří informace vztahující se k podnikání a to nejen z hlediska těch osob, které jsou oficiálně členy komory. Hospodářská komora České republiky tvoří neodmyslitelnou součástí podnikání u nás.

Pokud jde o hlavní činnosti, v první řadě nutno zmínit hlavně hájení zájmů malých, středních i velkých podniků v České republice a živnostenských společenstev. Hospodářská komora podporuje různá opatření, která jsou přímo spojena s podporou podnikání u nás, tím rozvíjí podnikání a přispívá k dobré ekonomické stabilitě České republiky. Hospodářská komora je tedy nezbytnou součástí ekonomické stability a ekonomického systému u nás a tvoří samostatnou instituci.

Velký přínos tvoří i již zmíněné poradenské a konzultační služby, které na daných místech v České republice zajišťuje a poskytuje.

Co do poradenství, s odborníky je možné se poradit nejen v oblasti podnikání, ale i různých podnikatelských subjektů nebo plánovaných kroků. Hospodářská komora přímo spolupracuje s některými organizacemi, místními samosprávami nebo orgány státní správy. Hospodářskou komory tvoří jednotlivé orgány, mezi něž patří sněm komory, dozorčí rada, prezident a viceprezident, představenstvo nebo úřad komory.

Prezident a viceprezident jsou veledůležitými orgány a jsou voleni na pouhé tři roky do své funkce – jejich volbu zajišťuje nebo naopak z funkce odvolává sněm komory. Sněm mimo jiné rozhoduje i o ostatních členech, například v dozorčí radě nebo představenstvu.

Vložil Odborné poradenství | Tagged , , , | Zanechat komentář

Analýza trhu

Analýza trhu je přímo spojena s informacemi nejen ohledně finančního trhu, ale především se týká zájmu zákazníků, zaměřuje se na jejich přání, požadavky nebo očekávání. Jde o velmi důležitý a strategický tah, jak získat konkurenční výhodu na daném trhu, od čeho se odvíjet a samozřejmě, co očekávat.

Analýza trhu velmi jednoduše řečeno shromažďuje informace o tom, co lidé mají rádi, co je baví, co rádi nakupují a za jakou cenu, kolik jsou ochotni investovat a kde.

Na základě všech těchto informací si pak podniky a firmy stanovují dokonalé strategie, jak nejlépe zapůsobit na zákazníka svým produktem, jaká bude cílová skupina nebo jakou zvolí formu oné propagace. Reklamní kampaň se zkrátka a dobře odvíjí hlavně od analýzy trhu, protože obchodníci tak snadno vědí, na koho mají vlastně “zaútočit”.

V současné době je analýza trhu rozdělována na dva základní typy – technická analýza a fundamentální analýza. Technická analýza spočívá v tom, že je na základě cenové mapy a dalších technických nástrojů či parametrů možné zhruba odhadnout, jak se s největší pravděpodobností budou vyvíjet ceny. Fundamentální analýza je něco jiného, zde je odhadována skutečná a reálná hodnota dané investice, kde brán ohled například na zaměstnanost, současnou cenovou politiku, spotřebitelské ceny nebo obchodní bilanci.

Pochopitelně záleží na každé společnosti, jakou analýzu trhu si nechá zpracovat. Vždy je ale nutné rozhodnout se správně, protože výzkum musí provádět specialisté a to samozřejmě něco stojí. Většinou se cena pohybuje okolo 35 000,- Kč, ale záleží na tom, jak je analýza trhu obsáhlá a co všechno je při zkoumání zohledňováno a následně zahrnuto.

Vložil Zpracování analýz | Tagged , , , | Zanechat komentář

Marketing ve vyhledávačích

Marketing ve vyhledávačích je častěji uváděn pod zkratkou SEM (Search engine marketing). Tato marketingová služba je určena prakticky každému, v jehož zájmu je získání nových zákazníků případně jde o to, aby byla značně pozvednuta návštěvnost daného webu. Marketing ve vyhledávačích se uplatňuje hlavně z hlediska psaných textů, v nichž je umístěn internetový odkaz směřující na vaše stránky nebo formou reklamních bannerů, které samozřejmě opět směřují na vaše stránky.

Ačkoli to všechno na první pohled vypadá velmi jednoduše, tak snadné to taky není. Není to totiž jen o tom napsat jakýkoli strohý článek, do jeho středu tak nějak umístit odkaz, nebo jej dát rovnou na začátek, aby se čtenář případně nemusel prokousávat nudným textem, a máte prakticky vystaráno. Proces je to daleko složitější a účelem je samozřejmě i to, aby se čtenář chtěl z vlastní vůle po přečtení alespoň kouska článku, dostat na vaše stránky, které mu nabídnou daleko víc.

Pochopitelně vaše stránky musí mít nějaký smysl a musí mít případnému zákazníkovi co nabídnout. Ať už to jsou psané informace, prodej nějakého zboží nebo propagace druhu zábavy, je to jedno. Důležité je, aby byla reklama a tak i odkaz správně umístěna na poutavém webu, který je vašemu tématu blízký a tak je zde potencionální možnost, že se k vám dostane i zajímavý zákazník, který se sem s největší pravděpodobností po nějaké době i vrátí. Velmi běžná je v poslední době právě bannerová reklama, která navíc využívá jistou formu propagace zvanou PPC reklama.

PPC reklama neboli Pay Per Click je reklamní kampaň, která je umístěna přímo na placených pozicích vyhledávačů. Jde o placenou formu reklamy, kdy se za každého návštěvníka příchozího na vaše stránky platí určitá částka.

Vložil Internetová reklama | Tagged , , , | Zanechat komentář

Internetový marketing

Internetový marketing je souborem vzájemně se podporujících nástrojů, díky nimž dochází k žádoucímu efektu vytvoření online reklamy. Mezi internetový marketing patří hlavně marketing ve vyhledávačích, formy online reklamy, emailový marketing, link building, případně intranety nebo extranety.

Pochopitelně existuje celá řada různých forem internetového marketingu, v tomto případě se ale zaměříme hlavně na ty základní, které jsou u nás nejvíce využívané a vyhledávané.

 

  • Email marketing – email marketing slouží především k rozesílání newsletterů nebo reklamních kampaní a to jak v grafické, tak i textové podobě, vždy na přání zákazníka. Email marketing je v posledních letech velmi rozšířený a je považován za jednu z nejlevnějších forem propagace vlastního podniku, produktu nebo značky
  • Link building – neboli budování zpětných odkazů. Tato účinná forma reklamní propagace se uplatňuje hlavně na poli internetových vyhledávačů, protože podle kvality a počtu vyměněných linků neboli odkazů, se určuje také pozice internetových stránek ve vyhledávání a tím pádem se zvyšuje návštěvnost webu. V tomto případě je ale nutné zohlednit hned několik požadavků včetně vhodného výběru klíčových slov a jejich následného umístění na stránkách, registrace do různých online vyhledávačů a katalogů nebo psaní článků pro internetové magazíny a zájmové weby
  • Intranety a extranety – jde o speciální internetové prezentace a aplikace, které slouží jak ke zkvalitňování služeb poskytovaných webem, tak i například ke sdílení vnitřních informací – například některé informace lze vidět na stránkách až po přihlášení uživatelem, příkladem jsou objednávky a jejich následná expedice, když zákazník může celý proces sledovat online, jak si momentálně jeho zakoupený nebo rezervovaný produkt vede
Vložil Internetová reklama | Tagged , , , | Zanechat komentář

Direct marketing

Direct marketing je v České republice označován spíš jako přímý marketing, který zajisté všichni velmi dobře známe z běžného života. Konkrétně se jedná o oslovování zákazníků prostřednictvím nabídkových letáků v poštovních schránkách, prostřednictvím emailových adres nebo telefonickým způsobem – v tomto případě se jedná o telemarketing.

Lze sem pochopitelně zařadit i přímý kontakt s potencionálním zákazníkem osobním kontaktováním nebo prostřednictvím televizních obrazovek, oficiálně pod názvem teleshopping.

Největší výhodou přímého marketingu je, že představuje pro podnik výrazně levnější a pochopitelně účinnější formu, jak samu sebe propagovat. Zajisté si každý z nás rychle vzpomene na reklamní letáky ve schránce, ať už jde o tu poštovní, nebo emailovou. V souvislosti s odesíláním reklamních emailů si pochopitelně každý podnik musí dát pozor na to, aby bylo rozesílání reklamních emailů v souladu s platnou legislativou – nesmí se jednat o nevyžádanou poštu neboli spam.

V současné době se mohou na trhu práce uplatnit i tzv. Direct marketing specialisté nebo manažeři, kteří se přímo zabývají přípravou a realizací zadaných zakázek v oblasti reklamy a realizují zadané kampaně včetně konečných výtisků nebo rozesílání prostřednictvím internetu. Pokud bychom měli mluvit o telemarketingu, zde je opravdu velké uplatnění a to dokonce i mezi studenty, kteří často hledají slušný přivýdělek. V tomto případě se jim ho rozhodně dostane a za poměrně příjemnou práci, kterou budou muset téměř denně odvádět.

Mezi direct marketing neboli přímý marketing lze zařadit například tištěné katalogy, neadresované roznášky reklamy s přímou odezvou nebo mobilní marketing, který je u nás v posledních letech zvlášť oblíbený.

Vložil Přímý marketing | Tagged , , , | Zanechat komentář

Finanční analýza firmy

Hlavními principy finanční analýzy jsou bezpochyby peníze a čas. Zcela pochopitelně se tak finanční analýza týká nejčastěji menších i větších firem a slouží hlavně jako kladný nástroj při řízení společnosti, protože odhaluje všechny stránky firmy – kladné i záporné.

Finanční analýza je stále častěji nazývána i jako analýza finanční výkonnosti podniku a společnosti. Finanční analýza je většinou velmi složitá, rozsáhlá a ve velké většině profesionálně zpracovaných analýz nechybí ani ekonomická analýza, která charakterizuje nejen finanční trh, ale i například ten konkurenční.

 

Na základě výsledků finanční analýzy je totiž možné výrazně přehodnotit stav podniku a především například nastolit jiný režim v rámci jeho vedení.

Je ale nutné rozlišovat dva základní druhy finanční analýzy – interní a externí. Pokud jde o externí analýzu, ta je naprosto bezpochyby méně podrobná a při jejím zpracování se analytici drží jen veřejně dostupných dokumentů a předpokladů firmy. U externí finanční analýzy jsou tak k dispozici například jen některé účetní doklady nebo zisky společnosti, kterého toho ale o vnitřní struktuře zase tolik nenapoví. Externí analýzy si nechávají nejčastěji zpracovávat banky nebo investoři za účelem bezpečného a dobrého uložení svých finančních prostředků.

Interní finanční analýza je daleko podrobnější, protože analytici mohou kdykoli nahlížet nejen do podrobných účetních dokumentů, ale i do dalších interních informací, které patří výhradně očím společnosti. Analytik je na základě zkoumání, sledování a samozřejmě na základě různých výpočtů schopen přesně zjistit, jaké jsou silné nebo slabé stránky firmy a dokáže nestranně zhodnotit celý chod firmy.

Vložil Zpracování analýz | Tagged , , , | Zanechat komentář

Jak vypočítat zisk

Pokud bychom se měli bavit o základních ekonomických pojmech, nejvýraznějším by byl bezpochyby právě zisk. Zároveň se jedná o jeden ze základních bodů kapitalismu a dosažení zisku je v zájmu všech firem, podniků a jiných podnikajících subjektů nebo osob. Výpočet základního zisku není žádná věda, velmi jednoduše lze říct, že zisk je výsledný rozdíl mezi výnosy a náklady. V konečném výpočtu se tak snadno dozvíte výsledek svého vlastního hospodaření, tedy zda je podnik ve ztrátě nebo naopak v plusových číslech.

V současné době je zisk rozdělován na dva základní typy – účetní zisk a ekonomický zisk. Účetní zisk se používá při výpočtu čistého zisku, kdy jsou od sebe vzájemně odečteny veškeré výdaje a výnosy a to za jedno definované účetní období.

Zisk je následně zahrnut do účetnictví, kde je zaznamenán jako zisk, ze kterého je samozřejmě možné nadále čerpat finanční prostředky- již jsou zdaněny. Naproti tomu je zde ještě ekonomický zisk, kde se uplatňují hlavně náklady obětované příležitosti. Laicky řečeno to znamená, že firma nebo podnikatelský subjekt dosahuje takového zisku, jakého by mohl dosáhnout například i v jiném oboru podnikání.

Čistý zisk je samozřejmě nutné po výpočtu rozdělit tam, kam je potřeba. Předem je stanovena částka, kterou je nutné vložit do rezervního fondu – nutno v případě, že fond nedosáhl zatím částky, která je stanovena zákonem. Po odečtení této částky je pak možné zbytek čistého zisku rozdělit buď do dalších fondů, mezi zaměstnance nebo společníky firmy.

Vložil Odborné poradenství | Tagged , , , | Zanechat komentář

Jak minimalizovat náklady na energie

Poměrně vysoké ceny energií ročně zatěžují peněženky a rodinné rozpočty každého z nás. Bez energií se ale v žádném případě neobejdeme, a pokud chceme platit méně, je třeba se zamyslet hlavně nad tím, na jakých místech je vhodné šetřit.

Základem každé domácnosti jsou pochopitelně energeticky úsporné spotřebiče, které jsou v provozu prakticky denně a jejich výkon tak musí být maximálně výkonný a spolehlivý.

Pokud je vaše domácnost plně vybavena starými spotřebiči, které ještě složily vašim prarodičům, rozhodně je na čase, abyste vyměnili staré za nové. U každého nového spotřebiče se přitom podívejte na energetický štítek, který informuje o energetické třídě a tak i o energetické úspornosti. Jednou z možností, jak by vám rovněž mohla unikat energie přímo pod prsty, jsou permanentně zapojené spotřebiče a jiná elektronika. Samozřejmě, že pokud denně sledujete televizi, není nutné ji na noc pravidelně vypínat ze zásuvky. Pokud jde ale o lampičky na pracovním stole, o nabíječky mobilních telefonů a notebooků a další elektroniku, která je používána zřídka, měla by se po použití vytáhnout ze zásuvky. Na konečné částce za energie to sice může udělat jen položku v řádech pár korun, ale proč takto plýtvat penězi, kterých mnohdy není nazbyt?

Největším žroutem energie je zcela pochopitelně vytápění rodinného domu nebo bytu. Pokud je domácnost po všech stránkách dobře zateplena a okna jsou kvalitní, není se prakticky čeho obávat. Náklady na vytápění budou poměrně nízké – pokud samozřejmě nevytápíte rodinný dům o třech patrech a dvanácti místnostech. I tak je ale mnohdy dobré zamyslet se nad tím, jak topit a jak správně větrat. I větrání je totiž otázkou úspory energie, zejména co se týče zimních měsíců.

Vložil Přímý marketing | Tagged , , , | Zanechat komentář