Hospodářská komora ČR

Hospodářská komora České republiky je organizace, která přímo zastupuje a prosazuje zájmy podnikatelské veřejnosti. Hospodářská komora zároveň poskytuje veškeré poradenství a konzultace, které jsou jakkoli spojeny s podnikáním a podnikatelskou činností nejen u nás, ale i v zahraničí, mimo jiné propaguje a šíří informace vztahující se k podnikání a to nejen z hlediska těch osob, které jsou oficiálně členy komory. Hospodářská komora České republiky tvoří neodmyslitelnou součástí podnikání u nás.

Pokud jde o hlavní činnosti, v první řadě nutno zmínit hlavně hájení zájmů malých, středních i velkých podniků v České republice a živnostenských společenstev. Hospodářská komora podporuje různá opatření, která jsou přímo spojena s podporou podnikání u nás, tím rozvíjí podnikání a přispívá k dobré ekonomické stabilitě České republiky. Hospodářská komora je tedy nezbytnou součástí ekonomické stability a ekonomického systému u nás a tvoří samostatnou instituci.

Velký přínos tvoří i již zmíněné poradenské a konzultační služby, které na daných místech v České republice zajišťuje a poskytuje.

Co do poradenství, s odborníky je možné se poradit nejen v oblasti podnikání, ale i různých podnikatelských subjektů nebo plánovaných kroků. Hospodářská komora přímo spolupracuje s některými organizacemi, místními samosprávami nebo orgány státní správy. Hospodářskou komory tvoří jednotlivé orgány, mezi něž patří sněm komory, dozorčí rada, prezident a viceprezident, představenstvo nebo úřad komory.

Prezident a viceprezident jsou veledůležitými orgány a jsou voleni na pouhé tři roky do své funkce – jejich volbu zajišťuje nebo naopak z funkce odvolává sněm komory. Sněm mimo jiné rozhoduje i o ostatních členech, například v dozorčí radě nebo představenstvu.

Mohlo by Vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Odborné poradenství a označen , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.