Archív kategorií: Profesionální poradenství

Kvalitní leadership je hlavní cesta k úspěchu

Úspěch v současném světě je založený nejenom na schopnostech lidí, ale také na úspěšné realizaci plánů a cílů. Právě tímto směrem se specializují různé semináře a poradenské firmy, které vás naučí využít svůj potenciál, rozvíjet vaše schopnosti a uplatnit je v praxi.

FranklinCovey – špička v leadershipu

Americká společnost FranklinCovey se specializuje na vzdělávání a poradenství v oblasti leadershipu.

FranklinCovey si uvědomuje, že efektivita a dosažitelnost reálných výsledků je klíčovým faktorem pro každou firmu nebo organizaci. Proto FranklinCovey pořádá leadership semináře jak pro podnikatelský, tak neziskový sektor.

Leadership využívá většina nejúspěšnějších firem

Úspěšnost vzdělávacích aktivit firmy FranklinCovey potvrzuje jednoduchá statistika. Ve známém žebříčku Fortune 100 využívá její poradenství a semináře až devadesát procent společností. Tím ovšem seznam zdaleka nekončí. Semináře leadershipu si našly posluchače v mnoha zemích světa. Také proto má FranklinCovey pobočky ve 147 státech. Jedním z nich je Česká republika.

Leadership semináře mají jasný cíl i výsledky

Hlavním cílem leadership seminářů je rozvoj vůdčích schopností vedoucích pracovníků a manažerů. Každý pracovní tým potřebuje kvalitního lídra, který dokáže využít nejenom vlastní schopnosti. Velmi důležité je také umění rozvinout plný potenciál všech členů týmu. Právě k tomu vedou leadership semináře každého účastníka. Seminář vám nabídne takové způsoby komunikace, myšlení a dovedností, abyste se mohli stát schopným a úspěšným lídrem.

Seminář leadership je opravdu pro každého

Semináře, který ukazuje jak se stát lídrem, se může zúčastnit každý zájemce. Společnost FranklinCovey pořádá leadership semináře jak pro veřejnost, tak přímo na míru pro konkrétní firmy. Zúčastněte se tohoto leadership semináře a staňte se úspěšnými manažery. Jeho součástí je i vyhodnocení vašeho kvocientu leadershipu LQ. Právě tento dotazník umožní účastníkům pochopit, na co se mají zaměřit.

Vložil Profesionální poradenství | Tagged , , | Zanechat komentář

Daňové poradenství

Daňové poradenství je poskytováno veškerým klientům – fyzickým i právnickým osobám, prostřednictvím zkušeného daňového poradce, který je zapsán v registru Komory daňových poradců České republiky. V dnešní době je daňové poradenství poskytováno hlavně prostřednictvím jednotlivých daňových poradců, za kterými stojí nějaká společnost – téměř vždy se jedná o společnosti buď se specializující jen na daňové poradenství, nebo společnosti poskytující kompletní služby v oblasti poradenství, například i toho personálního.

Pokud jde o odpovědnost za škodu, tu v tomto případě – v případě, že bude rada špatně nebo nekompetentně neposkytnuta, nese daňový poradce. Klient si ale vždy musí dát pozor, aby součástí smlouvy, kde jsou mimo jiné uvedeny i veškeré poplatky za služby a odměny, byla dodána i smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu. Jen v tomto případě je totiž klient naprosto chráněn.

Každý daňový poradce musí být řádně pojištěn, to ostatně sleduje a pevně eviduje i Komora daňových poradců. Působení a práce daňových poradců je velmi rozsáhlá a firmy mají pro své stávající i budoucí klienty připraveny různé balíčky, kde jsou zahrnuty některé služby od vedení kompletního firemního účetnictví až po řešení daňových přiznání nebo zastupování firmy v oblasti kontrol úřadů. Co vám tedy může daňový poradce nabídnout z hlediska svých služeb?

 • zastupování při daňových kontrolách 
 • řešení sporů s finančními úřady a dalšími úřady 
 • kompletní poradenství v oblasti daňové správy 
 • zpracovávání daňových přiznání 
 • vedení účetnictví 
 • posudky daňových dopadů

Daňové poradenství pochopitelně není poskytováno jen firmám, ale i jednotlivcům. Například osobám samostatně výdělečně činným, kteří si na konci zdaňovacího období nevědí rady s podáním daňového přiznání. Svěřením celé věci do rukou daňového poradce sice zaplatí klient částku navíc, zato mu odpadají veškeré starosti.

 

Vložil Profesionální poradenství | Tagged , , , | Zanechat komentář

Personální poradenství

Oblast řízení lidských zdrojů je velmi složitá a pro některé menší firmy to platí až dvojnásobek. Služeb personálního poradenství ale nemusí využívat jen jednatelé menších firem, ale dokonce i velké společnosti, které mají personální oddělení.

Kvalitní a efektivní rady jsou totiž v oblasti řízení to nejdůležitější, co nám služby personalistiky mohou nabídnout. Přeci jen jsou to profesionálové ve svém oboru, kteří bezpochyby naprosto jasně vědí, k čemu vás a vaši společnost povedou a jakým směrem.

Personální poradenství je většinou vyhledáváno hlavně z následujících hledisek: 

 • řízení lidských zdrojů 
 • administrativa personalistiky 
 • zákon o zaměstnávání cizinců 
 • zákon o zaměstnanosti 
 • řešení sporů 
 • mzdy a personalistika 

Personální poradenství poskytují v současné době větší společnosti, které mají vyškolené zaměstnance rozdělené do jednotlivých týmů. Při výběru takové společnosti poskytující personální poradenství, je vždy dobré ověřit, jak moc je spolehlivá a kolik úspěšně dokončených projektů má za sebou. Služby personálního poradenství rozhodně nejsou nejlevnější záležitostí, a pokud by služba nebyla pro vás a vaše zaměstnance přínosem, pak se bezpochyby jedná o vyhozené peníze. Personální poradenství je nejčastěji poskytováno v oblastech, jako jsou například motivace zaměstnanců, koučování (nejen pro manažery), průzkumu společnosti, hodnocení současných zaměstnanců, personálních auditů nebo psychologické diagnostiky, což je pro spokojenost zaměstnanců velmi významné.

V rámci personálního poradenství je navíc možné se obrátit s tím, že potřebujete vhodného zaměstnance na danou pozici. Tímto způsobem jsou většinou vyhledáváni hlavně vrcholní manažeři nebo osoby na vyšších pozicích ve firmách.

Vložil Profesionální poradenství | Tagged , , , | Zanechat komentář