Archív kategorií: Odborné poradenství

Hospodářská komora ČR

Hospodářská komora České republiky je organizace, která přímo zastupuje a prosazuje zájmy podnikatelské veřejnosti. Hospodářská komora zároveň poskytuje veškeré poradenství a konzultace, které jsou jakkoli spojeny s podnikáním a podnikatelskou činností nejen u nás, ale i v zahraničí, mimo jiné propaguje a šíří informace vztahující se k podnikání a to nejen z hlediska těch osob, které jsou oficiálně členy komory. Hospodářská komora České republiky tvoří neodmyslitelnou součástí podnikání u nás.

Pokud jde o hlavní činnosti, v první řadě nutno zmínit hlavně hájení zájmů malých, středních i velkých podniků v České republice a živnostenských společenstev. Hospodářská komora podporuje různá opatření, která jsou přímo spojena s podporou podnikání u nás, tím rozvíjí podnikání a přispívá k dobré ekonomické stabilitě České republiky. Hospodářská komora je tedy nezbytnou součástí ekonomické stability a ekonomického systému u nás a tvoří samostatnou instituci.

Velký přínos tvoří i již zmíněné poradenské a konzultační služby, které na daných místech v České republice zajišťuje a poskytuje.

Co do poradenství, s odborníky je možné se poradit nejen v oblasti podnikání, ale i různých podnikatelských subjektů nebo plánovaných kroků. Hospodářská komora přímo spolupracuje s některými organizacemi, místními samosprávami nebo orgány státní správy. Hospodářskou komory tvoří jednotlivé orgány, mezi něž patří sněm komory, dozorčí rada, prezident a viceprezident, představenstvo nebo úřad komory.

Prezident a viceprezident jsou veledůležitými orgány a jsou voleni na pouhé tři roky do své funkce – jejich volbu zajišťuje nebo naopak z funkce odvolává sněm komory. Sněm mimo jiné rozhoduje i o ostatních členech, například v dozorčí radě nebo představenstvu.

Vložil Odborné poradenství | Tagged , , , | Zanechat komentář

Jak vypočítat zisk

Pokud bychom se měli bavit o základních ekonomických pojmech, nejvýraznějším by byl bezpochyby právě zisk. Zároveň se jedná o jeden ze základních bodů kapitalismu a dosažení zisku je v zájmu všech firem, podniků a jiných podnikajících subjektů nebo osob. Výpočet základního zisku není žádná věda, velmi jednoduše lze říct, že zisk je výsledný rozdíl mezi výnosy a náklady. V konečném výpočtu se tak snadno dozvíte výsledek svého vlastního hospodaření, tedy zda je podnik ve ztrátě nebo naopak v plusových číslech.

V současné době je zisk rozdělován na dva základní typy – účetní zisk a ekonomický zisk. Účetní zisk se používá při výpočtu čistého zisku, kdy jsou od sebe vzájemně odečteny veškeré výdaje a výnosy a to za jedno definované účetní období.

Zisk je následně zahrnut do účetnictví, kde je zaznamenán jako zisk, ze kterého je samozřejmě možné nadále čerpat finanční prostředky- již jsou zdaněny. Naproti tomu je zde ještě ekonomický zisk, kde se uplatňují hlavně náklady obětované příležitosti. Laicky řečeno to znamená, že firma nebo podnikatelský subjekt dosahuje takového zisku, jakého by mohl dosáhnout například i v jiném oboru podnikání.

Čistý zisk je samozřejmě nutné po výpočtu rozdělit tam, kam je potřeba. Předem je stanovena částka, kterou je nutné vložit do rezervního fondu – nutno v případě, že fond nedosáhl zatím částky, která je stanovena zákonem. Po odečtení této částky je pak možné zbytek čistého zisku rozdělit buď do dalších fondů, mezi zaměstnance nebo společníky firmy.

Vložil Odborné poradenství | Tagged , , , | Zanechat komentář