Archív

Kvalitní leadership je hlavní cesta k úspěchu

Úspěch v současném světě je založený nejenom na schopnostech lidí, ale také na úspěšné realizaci plánů a cílů. Právě tímto směrem se specializují různé semináře a poradenské firmy, které vás naučí využít svůj potenciál, rozvíjet vaše schopnosti a uplatnit je v praxi.

FranklinCovey – špička v leadershipu

Americká společnost FranklinCovey se specializuje na vzdělávání a poradenství v oblasti leadershipu.

FranklinCovey si uvědomuje, že efektivita a dosažitelnost reálných výsledků je klíčovým faktorem pro každou firmu nebo organizaci. Proto FranklinCovey pořádá leadership semináře jak pro podnikatelský, tak neziskový sektor.

Leadership využívá většina nejúspěšnějších firem

Úspěšnost vzdělávacích aktivit firmy FranklinCovey potvrzuje jednoduchá statistika. Ve známém žebříčku Fortune 100 využívá její poradenství a semináře až devadesát procent společností. Tím ovšem seznam zdaleka nekončí. Semináře leadershipu si našly posluchače v mnoha zemích světa. Také proto má FranklinCovey pobočky ve 147 státech. Jedním z nich je Česká republika.

Leadership semináře mají jasný cíl i výsledky

Hlavním cílem leadership seminářů je rozvoj vůdčích schopností vedoucích pracovníků a manažerů. Každý pracovní tým potřebuje kvalitního lídra, který dokáže využít nejenom vlastní schopnosti. Velmi důležité je také umění rozvinout plný potenciál všech členů týmu. Právě k tomu vedou leadership semináře každého účastníka. Seminář vám nabídne takové způsoby komunikace, myšlení a dovedností, abyste se mohli stát schopným a úspěšným lídrem.

Seminář leadership je opravdu pro každého

Semináře, který ukazuje jak se stát lídrem, se může zúčastnit každý zájemce. Společnost FranklinCovey pořádá leadership semináře jak pro veřejnost, tak přímo na míru pro konkrétní firmy. Zúčastněte se tohoto leadership semináře a staňte se úspěšnými manažery. Jeho součástí je i vyhodnocení vašeho kvocientu leadershipu LQ. Právě tento dotazník umožní účastníkům pochopit, na co se mají zaměřit.

Vložil Profesionální poradenství | Tagged , , | Zanechat komentář

Obchodní poradenství

Poradenství v oblasti obchodu je velmi široký pojem, který zahrnuje širokou škálu úkonů a pochopitelně odborných rad. Obchodní poradenství je značně v posledních letech vyhledáváno hlavně z hlediska průzkumu trhu a následné velmi podrobné analýzy konkurence. Právě stále rostoucí konkurence je pro většinu obchodníků v poslední době největším strašákem a na jednu stranu se opravdu není čemu divit. K čemu by tedy obchodníkům mohl dokonale posloužit průzkum trhu a následné poradenství v oblasti obchodu?

Na základě analýzy a konkurence trhu pak mohou firmy celkem dobře odhadnout, v jakém směru by se firma nadále měla ubírat, jaký zvolit konkrétní prodejní sortiment, případně kam se nadále rozšiřovat v rámci poboček, aby následná investice nebyla naprosto prodělečná. K tomu je samozřejmě možné nechat si vypracovat i obchodní strategii, což za vás udělá některá specializovaná společnost, na jejímž základě pak bude firma postupovat se svými dalšími kroky.

V současné době se obchodním poradenstvím zabývá hned několik různých firem, které navíc působí jak u nás, tak i v zahraničí. Velice často si navíc lidé pletou obchodní poradenství s obchodními zástupci, kteří pouze zastupují zájmy společnosti, pro kterou pracují a shánějí různé zakázky včetně těch státních. Obchodní zástupci tedy v žádném případě nevykonávají ani zdaleka činnost specializovaného obchodního poradce.

Firmy, které se přímo zabývají obchodním poradenstvím, jsou navíc schopné dosáhnout společným snažením s klientem i daleko lepších hospodářských výsledků, než jaké měla společnost doposud.

Vložil Finanční poradci | Tagged , , , | Zanechat komentář

Finanční poradenství Brooker Consulting

Společnost Broker Consulting není na poli finančního poradenství rozhodně žádným nováčkem. Naopak. V České republice a na Slovensku poskytuje své služby už od roku 1998.

V současné době je nejoblíbenější službou, kterou poskytuje Broker Consulting, bezpochyby finanční plán. Ten není zase tak jednoduché a krátce časově náročné jej vypracovat, proto je vhodné, aby si na tuto činnost každý člověk našel nezávislého a zkušeného finančního poradce – společnosti Broker Consulting zajišťuje pro stávající i budoucí klienty služby nezávislých poradců prakticky v každém větším městě.

Výhodou zhotovení finančního plánu je, že jde o službu absolutně bezplatnou s případným dlouhodobým servisem, pokud byste se následně rozhodli pro některou z nabízených variant uložení svých finančních prostředků. Po zhotovení odborného finančního plánu vám totiž bude představen návrh, kam je možné výhodně a spolehlivě uložit peníze, aby byly postupně co nejvíce zhodnocovány a pochopitelně, abyste o ně nemohli přijít.

Ačkoli je finanční společnost Broker Consulting hodnocena různými klienty a online uživateli poměrně dobře, nikdy není dobré dávat jen na úsudky nezávislých poradců. Proč? V první řadě myslete na to, že právě vaše smlouvy jsou zdrojem jejich obživy a peněz. Ještě předtím, než si tedy kdekoli a s kýmkoli uzavřete jakoukoli pojistku nebo se rozhodnete pro investici do fondu, rozhodně si výhodnost a výnosnost předem dobře prověřte. Jen tak si zajistíte naprosto klidný spánek s tím, že vaše peníze jsou na tom správném místě.

V rámci finančního poradenství Broker Consulting je ale samozřejmě možné spolehnout se i na další služby mimo již zmíněného finančního plánu.

Vložil Finanční poradci | Tagged , , , | Zanechat komentář

Finanční poradenství Partners recenze

Recenze na finanční poradenství Partners jsou, ostatně jako u každé společnosti nebo oblasti finančního poradenství, velmi rozdílné. Jedna strana klientů má za to, že jde o solidní společnosti, druhá zase naopak. V zásadě platí, že obrázek si musí udělat každý sám. Lze se ale bezpečně spolehnout na některé průzkumy, které jsou prováděny zcela nezávisle. Jak si tedy v průzkumech vedlo Partners a byli potencionální klienti spokojeni nejen s nabízenými finančními plány, ale i například s vypracovanými analýzami? Pojďme se podívat!

V první řadě nutno zmínit, že testu se téměř každý rok zúčastní zhruba čtyři až pět společností zabývajících se finančním poradenstvím. Finanční poradenství Partners se pravidelně umisťuje zhruba na třetí až čtvrté pozici v celkovém hodnocení. Hodnoceno je samozřejmě mnoho faktorů, včetně důvěryhodnosti nabízených služeb a jejich škály, mimo jiné také kvalita vypracovaného finančního plánu a následného navrženého řešení. Ačkoli nezávislé testy hodnotí finanční poradenství poměrně kladně, různí klienti, kteří jsou dnes už zajisté minulými klienty Partners, mají zcela jiný, naopak záporný názor.

Není žádným tajemstvím, že finanční poradenství nemá hlavně mezi zkušenými lidmi, příliš dobrou pověst. Na jednu stranu se není čemu divit. Pokud jste se totiž v minulosti setkali s poměrně násilným lanařením k podpisu například pojistné smlouvy, která pro vás byla už na první pohled nevýhodná, rozhodně to ve vás dobrý dojem do budoucna neudělá. Podobně je to pochopitelně s těmi, kdo s finančním poradcem uzavřel nevýhodnou smlouvu, která naopak peníze prodělávala, než aby je vydělávala.

Vložil Finanční poradci | Tagged , , , | Zanechat komentář

Daňové poradenství

Daňové poradenství je poskytováno veškerým klientům – fyzickým i právnickým osobám, prostřednictvím zkušeného daňového poradce, který je zapsán v registru Komory daňových poradců České republiky. V dnešní době je daňové poradenství poskytováno hlavně prostřednictvím jednotlivých daňových poradců, za kterými stojí nějaká společnost – téměř vždy se jedná o společnosti buď se specializující jen na daňové poradenství, nebo společnosti poskytující kompletní služby v oblasti poradenství, například i toho personálního.

Pokud jde o odpovědnost za škodu, tu v tomto případě – v případě, že bude rada špatně nebo nekompetentně neposkytnuta, nese daňový poradce. Klient si ale vždy musí dát pozor, aby součástí smlouvy, kde jsou mimo jiné uvedeny i veškeré poplatky za služby a odměny, byla dodána i smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu. Jen v tomto případě je totiž klient naprosto chráněn.

Každý daňový poradce musí být řádně pojištěn, to ostatně sleduje a pevně eviduje i Komora daňových poradců. Působení a práce daňových poradců je velmi rozsáhlá a firmy mají pro své stávající i budoucí klienty připraveny různé balíčky, kde jsou zahrnuty některé služby od vedení kompletního firemního účetnictví až po řešení daňových přiznání nebo zastupování firmy v oblasti kontrol úřadů. Co vám tedy může daňový poradce nabídnout z hlediska svých služeb?

 • zastupování při daňových kontrolách 
 • řešení sporů s finančními úřady a dalšími úřady 
 • kompletní poradenství v oblasti daňové správy 
 • zpracovávání daňových přiznání 
 • vedení účetnictví 
 • posudky daňových dopadů

Daňové poradenství pochopitelně není poskytováno jen firmám, ale i jednotlivcům. Například osobám samostatně výdělečně činným, kteří si na konci zdaňovacího období nevědí rady s podáním daňového přiznání. Svěřením celé věci do rukou daňového poradce sice zaplatí klient částku navíc, zato mu odpadají veškeré starosti.

 

Vložil Profesionální poradenství | Tagged , , , | Zanechat komentář

Personální poradenství

Oblast řízení lidských zdrojů je velmi složitá a pro některé menší firmy to platí až dvojnásobek. Služeb personálního poradenství ale nemusí využívat jen jednatelé menších firem, ale dokonce i velké společnosti, které mají personální oddělení.

Kvalitní a efektivní rady jsou totiž v oblasti řízení to nejdůležitější, co nám služby personalistiky mohou nabídnout. Přeci jen jsou to profesionálové ve svém oboru, kteří bezpochyby naprosto jasně vědí, k čemu vás a vaši společnost povedou a jakým směrem.

Personální poradenství je většinou vyhledáváno hlavně z následujících hledisek: 

 • řízení lidských zdrojů 
 • administrativa personalistiky 
 • zákon o zaměstnávání cizinců 
 • zákon o zaměstnanosti 
 • řešení sporů 
 • mzdy a personalistika 

Personální poradenství poskytují v současné době větší společnosti, které mají vyškolené zaměstnance rozdělené do jednotlivých týmů. Při výběru takové společnosti poskytující personální poradenství, je vždy dobré ověřit, jak moc je spolehlivá a kolik úspěšně dokončených projektů má za sebou. Služby personálního poradenství rozhodně nejsou nejlevnější záležitostí, a pokud by služba nebyla pro vás a vaše zaměstnance přínosem, pak se bezpochyby jedná o vyhozené peníze. Personální poradenství je nejčastěji poskytováno v oblastech, jako jsou například motivace zaměstnanců, koučování (nejen pro manažery), průzkumu společnosti, hodnocení současných zaměstnanců, personálních auditů nebo psychologické diagnostiky, což je pro spokojenost zaměstnanců velmi významné.

V rámci personálního poradenství je navíc možné se obrátit s tím, že potřebujete vhodného zaměstnance na danou pozici. Tímto způsobem jsou většinou vyhledáváni hlavně vrcholní manažeři nebo osoby na vyšších pozicích ve firmách.

Vložil Profesionální poradenství | Tagged , , , | Zanechat komentář

Managerské kurzy

Ať už máte nebo nemáte manažerské zkušenosti, lze se přihlásit do manažerského kurzu. Manažerské kurzy jsou zkrátka a dobře určeny každého, kdo si chce snadným a efektivním způsobem doplnit znalosti v tomto oboru – pozor, nejedná se o doplnění vzdělání. Nejvíce kurzů je vhodných hlavně pro manažery, kteří jsou ve své pozici pracující alespoň rok a mají zájem o doplnění zkušeností nebo dovedností. Náplň jednotlivých kurzů je velmi rozmanitá, protože každý manažer je individuální a tak se i každý chce přiučit něčemu novému a jinému.

V současné době je dokonce možné zakoupit různé balíčky manažerských kurzů, v nichž je obsah a náplň kurzu pro každý termín rozdílná. Manažer tak nakonec odchází s vědomostmi a zkušenostmi, o které možná původně ani nestál, v praxi se ale rozhodně hodit budou.

Je pochopitelné, že do kurzu se přihlašují jen ti, kdo hodlají na pozici manažera setrvat, případně v současné době nemají stálé zaměstnání a absolvovat takový kurz značně zvyšuje možnost, že se daná osoba na trhu práce snáze uplatní. Na konci celého kurzu odcházejí manažeři s osvědčením či certifikátem.

Manažerské kurzy jsou většinou rozděleny na následující jednotlivé kurzy, jejichž náplň se liší: 

 • úspěšné jednání s lidmi – jak s lidmi v týmu, tak i s obchodními partnery 
 • úspěšné vedení pracovního týmu 
 • úspěšné zvládání konfliktů 
 • základy asertivního chování 
 • vedení a náplň pracovních sezení a porad 
 • manažerská komunikace s podřízenými 
 • prezentační dovednosti a schopnosti 

Manažeři se především naučí, jak zacházet s opodstatněnými argumenty, jak jednat s lidmi a jakým způsobem s nimi mluvit, ať už jde o podřízené, nadřízené, sobě rovné nebo obchodní partnery společnosti. Kurzy s výše zmíněnou náplní jsou nevhodné hlavně pro začínající manažery, kteří prozatím nemají tolik zkušeností. Naopak perfektně se hodí hlavně pro manažery střední a vyšší úrovně, kteří dokáží s případnými informacemi velmi dobře naložit.

 

Vložil Poradenství pro manažery | Tagged , , , | Zanechat komentář

Manažerské poradenství

Manažerské poradenství může mít několik forem, a pokud jste to právě vy, kdo aktuálně potřebuje poradit, je třeba v první řadě pevně zvážit, o jakou formu máte vlastně zájem. Potřebujete poradit v oblasti řízení podniku, řízení zaměstnanců nebo snad ohledně komunikace? To všechno je dobré si ujasnit, aby se vám dostalo takové služby, za kterou si ve finále zaplatíte nemalé peníze. Služby manažerského poradenství jsou totiž poměrně drahé, zvlášť pokud si k ruce vezmete zkušeného a velmi dobrého manažera a odborníka, který problém teoreticky vyřeší za vás a pomalu, ale jistě vás navede na tu správnou cestu.

Pokud jste tedy odhodláni, ať už z jakéhokoli důvodu, vyhledat manažerské poradenství, měli byste se při výběru vhodné osoby soustředit hned na několik věcí. Rozhodně se nesvěřujte do ruky hned první osobě, kterou vám například doporučí internet, ale hledejte mezi opravdu zkušenými manažery, kteří mají už ledacos za sebou a tak přesně vědí, jak diagnostikovat problém a samozřejmě, jak s ním později naložit. V první řadě se zaměřte na historii dané osoby, na její zkušenosti a minulá zaměstnání včetně výše pozice, na které v minulosti osoba pracovala, nezapomínejte ani na vzdělání, kvalifikaci a u některých špičkových manažerů si můžete dokonce snadno ověřit výsledky z některých minulých dokončených projektů. Pokud vám vhodný manažer, který poskytuje poradenství a konzultace, dokáže poskytnout určité garance a záruky, má dobrou historii a zkušenosti na velmi dobré úrovni, pak rozhodně není nad čím váhat.

Manažerské poradenství není ani zdaleka jednoduchá věc. Poradce by měl už po první schůzce umět dobře odhadnout, čeho chcete svými činy a jednáním docílit. Sami byste ale měli informovat poradce o tom, co vlastně od něj očekáváte a zda vám je schopen garantovat nějaký pozitivní výsledek.

Vložil Poradenství pro manažery | Tagged , , , | Zanechat komentář

Manažerské kurzy asertivita

Být dobrým manažerem není nic jednoduchého. Této profesi se na 100% naučí jen minimum lidí a většina dobrých manažerů má zkrátka a dobře vynikající vlohy k tomu, aby mohli tuto funkci plně vykonávat s ohledem i na osobní život a velké množství stresu. Jedním ze základních úkolů dobrého manažera je schopnost umět dobře a po správné cestě vést svůj vlastní tým lidí. Co jiný člověk, to jiná osobnost a povaha. S některými lidmi je zkrátka horší vyjít, i když jsou špičkovými a prakticky nenahraditelnými zaměstnanci, mnohdy zastávají práci i za dva. Asertivita je přitom druh schopnosti a dovednosti, kterou nedisponuje každý manažer, ale měl by.

Jak se tedy naučit asertivnímu chování? Naučit se správně ovládat asertivní chování je velmi složité, zvlášť pro ty, kdo tuto dovednost prostě nemají v krvi. Jde o schopnost, kdy si je jedinec vědom svého vlastního názoru a za ním si stojí. Navíc je schopen názor dobře podat a především jej v kolektivu lidí prosadit, aniž by příliš manipuloval se svým okolím. Pokud jste právě nabili dojmu, že člověk asertivní je ten, který vám bude svůj názor vnucovat, jste na omylu. Asertivní člověk je ten, který vám svůj názor přednese takovým způsobem, abyste snadno došli k takovému názoru, že je to názor nebo nápad správný. Asertivní člověk přitom na svém nápadu nebo názoru vytrvale pracuje a postupně jej vede k dokonalosti a to bez toho, aniž by u toho projevoval příliš moc emocí.

Právě emoce jsou častým kamenem úrazu některých vrcholných manažerů, kteří jsou například cholerici a těžko zvládají odpor nebo nesdílnost svého názoru či nápadu. Asertivní člověk totiž dokáže přijmout i názor váš a dokáže s ním nějak naložit, aby jej patřičně využil.

Vložil Kurzy pro manažery | Tagged , , , | Zanechat komentář

Manažerský koučink

Aby člověk dokázal dosáhnout ne dobrých, ale skvělých výsledků ve své profesi je pochopitelně potřeba jistých znalostí a dovedností. Někteří manažeři mají už sami o sobě velmi dobré předpoklady nejen pro vedení týmu, ale pro konkrétní manažerskou činnost.

Zkrátka a dobře, někteří koučink nepotřebují, bylo jim od přírody dáno talentu. Jsou ale i tací manažeři, kteří jsou ve svém oboru dobří, ale potřebovali by trošku popostrčit například ve vedení týmu nebo ve zvládání stresu, protože co si budeme povídat, práce to není jednoduchá a pracovní doba rozhodně nekončí po dobrém obědě s příjemnými kolegy.

Práce je to mnohdy náročná, a pokud se k tomu přidá ještě vypjaté prostředí a atmosféra, práce se pro manažera stává dvakrát tak vyčerpávající.

Manažerské koučování se stalo v poslední době velmi vyhledávanou nabídkou na trhu. Není se čemu divit, protože manažeři často nedokáží ani po příchodu domů z práce tak zvaně vypnout, aniž by nebyli zatěžováni starostmi z práce a pracovní komunity – dvojnásobek to platí ve velkých firmám, kde má manažer řadu povinností a zodpovědnosti. Koučink je vyhledáván i z hlediska maximálního využití svých znalostí a dovedností, přičemž se uplatňuje i u celých skupin, jednotlivých týmů, které pracují na společných projektech.

Co vám může manažerský koučink přinést?

 • jednodušší rozhodování ve vypjatých situacích 
 • pozvednutí inovace a kreativity 
 • schopnost velmi rychlých reakcí na kladné i záporné zprávy 
 • zvládání stresu 
 • podpora týmu 
 • rozdělení pracovního a osobního života 

 

Vložil Kurzy pro manažery | Tagged , , | Zanechat komentář