Měsíční archív: Červen 2014

Direct marketing

Direct marketing je v České republice označován spíš jako přímý marketing, který zajisté všichni velmi dobře známe z běžného života. Konkrétně se jedná o oslovování zákazníků prostřednictvím nabídkových letáků v poštovních schránkách, prostřednictvím emailových adres nebo telefonickým způsobem – v tomto případě se jedná o telemarketing.

Lze sem pochopitelně zařadit i přímý kontakt s potencionálním zákazníkem osobním kontaktováním nebo prostřednictvím televizních obrazovek, oficiálně pod názvem teleshopping.

Největší výhodou přímého marketingu je, že představuje pro podnik výrazně levnější a pochopitelně účinnější formu, jak samu sebe propagovat. Zajisté si každý z nás rychle vzpomene na reklamní letáky ve schránce, ať už jde o tu poštovní, nebo emailovou. V souvislosti s odesíláním reklamních emailů si pochopitelně každý podnik musí dát pozor na to, aby bylo rozesílání reklamních emailů v souladu s platnou legislativou – nesmí se jednat o nevyžádanou poštu neboli spam.

V současné době se mohou na trhu práce uplatnit i tzv. Direct marketing specialisté nebo manažeři, kteří se přímo zabývají přípravou a realizací zadaných zakázek v oblasti reklamy a realizují zadané kampaně včetně konečných výtisků nebo rozesílání prostřednictvím internetu. Pokud bychom měli mluvit o telemarketingu, zde je opravdu velké uplatnění a to dokonce i mezi studenty, kteří často hledají slušný přivýdělek. V tomto případě se jim ho rozhodně dostane a za poměrně příjemnou práci, kterou budou muset téměř denně odvádět.

Mezi direct marketing neboli přímý marketing lze zařadit například tištěné katalogy, neadresované roznášky reklamy s přímou odezvou nebo mobilní marketing, který je u nás v posledních letech zvlášť oblíbený.

Vložil Přímý marketing | Tagged , , , | Zanechat komentář

Finanční analýza firmy

Hlavními principy finanční analýzy jsou bezpochyby peníze a čas. Zcela pochopitelně se tak finanční analýza týká nejčastěji menších i větších firem a slouží hlavně jako kladný nástroj při řízení společnosti, protože odhaluje všechny stránky firmy – kladné i záporné.

Finanční analýza je stále častěji nazývána i jako analýza finanční výkonnosti podniku a společnosti. Finanční analýza je většinou velmi složitá, rozsáhlá a ve velké většině profesionálně zpracovaných analýz nechybí ani ekonomická analýza, která charakterizuje nejen finanční trh, ale i například ten konkurenční.

 

Na základě výsledků finanční analýzy je totiž možné výrazně přehodnotit stav podniku a především například nastolit jiný režim v rámci jeho vedení.

Je ale nutné rozlišovat dva základní druhy finanční analýzy – interní a externí. Pokud jde o externí analýzu, ta je naprosto bezpochyby méně podrobná a při jejím zpracování se analytici drží jen veřejně dostupných dokumentů a předpokladů firmy. U externí finanční analýzy jsou tak k dispozici například jen některé účetní doklady nebo zisky společnosti, kterého toho ale o vnitřní struktuře zase tolik nenapoví. Externí analýzy si nechávají nejčastěji zpracovávat banky nebo investoři za účelem bezpečného a dobrého uložení svých finančních prostředků.

Interní finanční analýza je daleko podrobnější, protože analytici mohou kdykoli nahlížet nejen do podrobných účetních dokumentů, ale i do dalších interních informací, které patří výhradně očím společnosti. Analytik je na základě zkoumání, sledování a samozřejmě na základě různých výpočtů schopen přesně zjistit, jaké jsou silné nebo slabé stránky firmy a dokáže nestranně zhodnotit celý chod firmy.

Vložil Zpracování analýz | Tagged , , , | Zanechat komentář

Jak vypočítat zisk

Pokud bychom se měli bavit o základních ekonomických pojmech, nejvýraznějším by byl bezpochyby právě zisk. Zároveň se jedná o jeden ze základních bodů kapitalismu a dosažení zisku je v zájmu všech firem, podniků a jiných podnikajících subjektů nebo osob. Výpočet základního zisku není žádná věda, velmi jednoduše lze říct, že zisk je výsledný rozdíl mezi výnosy a náklady. V konečném výpočtu se tak snadno dozvíte výsledek svého vlastního hospodaření, tedy zda je podnik ve ztrátě nebo naopak v plusových číslech.

V současné době je zisk rozdělován na dva základní typy – účetní zisk a ekonomický zisk. Účetní zisk se používá při výpočtu čistého zisku, kdy jsou od sebe vzájemně odečteny veškeré výdaje a výnosy a to za jedno definované účetní období.

Zisk je následně zahrnut do účetnictví, kde je zaznamenán jako zisk, ze kterého je samozřejmě možné nadále čerpat finanční prostředky- již jsou zdaněny. Naproti tomu je zde ještě ekonomický zisk, kde se uplatňují hlavně náklady obětované příležitosti. Laicky řečeno to znamená, že firma nebo podnikatelský subjekt dosahuje takového zisku, jakého by mohl dosáhnout například i v jiném oboru podnikání.

Čistý zisk je samozřejmě nutné po výpočtu rozdělit tam, kam je potřeba. Předem je stanovena částka, kterou je nutné vložit do rezervního fondu – nutno v případě, že fond nedosáhl zatím částky, která je stanovena zákonem. Po odečtení této částky je pak možné zbytek čistého zisku rozdělit buď do dalších fondů, mezi zaměstnance nebo společníky firmy.

Vložil Odborné poradenství | Tagged , , , | Zanechat komentář

Jak minimalizovat náklady na energie

Poměrně vysoké ceny energií ročně zatěžují peněženky a rodinné rozpočty každého z nás. Bez energií se ale v žádném případě neobejdeme, a pokud chceme platit méně, je třeba se zamyslet hlavně nad tím, na jakých místech je vhodné šetřit.

Základem každé domácnosti jsou pochopitelně energeticky úsporné spotřebiče, které jsou v provozu prakticky denně a jejich výkon tak musí být maximálně výkonný a spolehlivý.

Pokud je vaše domácnost plně vybavena starými spotřebiči, které ještě složily vašim prarodičům, rozhodně je na čase, abyste vyměnili staré za nové. U každého nového spotřebiče se přitom podívejte na energetický štítek, který informuje o energetické třídě a tak i o energetické úspornosti. Jednou z možností, jak by vám rovněž mohla unikat energie přímo pod prsty, jsou permanentně zapojené spotřebiče a jiná elektronika. Samozřejmě, že pokud denně sledujete televizi, není nutné ji na noc pravidelně vypínat ze zásuvky. Pokud jde ale o lampičky na pracovním stole, o nabíječky mobilních telefonů a notebooků a další elektroniku, která je používána zřídka, měla by se po použití vytáhnout ze zásuvky. Na konečné částce za energie to sice může udělat jen položku v řádech pár korun, ale proč takto plýtvat penězi, kterých mnohdy není nazbyt?

Největším žroutem energie je zcela pochopitelně vytápění rodinného domu nebo bytu. Pokud je domácnost po všech stránkách dobře zateplena a okna jsou kvalitní, není se prakticky čeho obávat. Náklady na vytápění budou poměrně nízké – pokud samozřejmě nevytápíte rodinný dům o třech patrech a dvanácti místnostech. I tak je ale mnohdy dobré zamyslet se nad tím, jak topit a jak správně větrat. I větrání je totiž otázkou úspory energie, zejména co se týče zimních měsíců.

Vložil Přímý marketing | Tagged , , , | Zanechat komentář