Měsíční archív: Červen 2014

Daňové poradenství

Daňové poradenství je poskytováno veškerým klientům – fyzickým i právnickým osobám, prostřednictvím zkušeného daňového poradce, který je zapsán v registru Komory daňových poradců České republiky. V dnešní době je daňové poradenství poskytováno hlavně prostřednictvím jednotlivých daňových poradců, za kterými stojí nějaká společnost – téměř vždy se jedná o společnosti buď se specializující jen na daňové poradenství, nebo společnosti poskytující kompletní služby v oblasti poradenství, například i toho personálního.

Pokud jde o odpovědnost za škodu, tu v tomto případě – v případě, že bude rada špatně nebo nekompetentně neposkytnuta, nese daňový poradce. Klient si ale vždy musí dát pozor, aby součástí smlouvy, kde jsou mimo jiné uvedeny i veškeré poplatky za služby a odměny, byla dodána i smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu. Jen v tomto případě je totiž klient naprosto chráněn.

Každý daňový poradce musí být řádně pojištěn, to ostatně sleduje a pevně eviduje i Komora daňových poradců. Působení a práce daňových poradců je velmi rozsáhlá a firmy mají pro své stávající i budoucí klienty připraveny různé balíčky, kde jsou zahrnuty některé služby od vedení kompletního firemního účetnictví až po řešení daňových přiznání nebo zastupování firmy v oblasti kontrol úřadů. Co vám tedy může daňový poradce nabídnout z hlediska svých služeb?

 • zastupování při daňových kontrolách 
 • řešení sporů s finančními úřady a dalšími úřady 
 • kompletní poradenství v oblasti daňové správy 
 • zpracovávání daňových přiznání 
 • vedení účetnictví 
 • posudky daňových dopadů

Daňové poradenství pochopitelně není poskytováno jen firmám, ale i jednotlivcům. Například osobám samostatně výdělečně činným, kteří si na konci zdaňovacího období nevědí rady s podáním daňového přiznání. Svěřením celé věci do rukou daňového poradce sice zaplatí klient částku navíc, zato mu odpadají veškeré starosti.

 

Vložil Profesionální poradenství | Tagged , , , | Zanechat komentář

Personální poradenství

Oblast řízení lidských zdrojů je velmi složitá a pro některé menší firmy to platí až dvojnásobek. Služeb personálního poradenství ale nemusí využívat jen jednatelé menších firem, ale dokonce i velké společnosti, které mají personální oddělení.

Kvalitní a efektivní rady jsou totiž v oblasti řízení to nejdůležitější, co nám služby personalistiky mohou nabídnout. Přeci jen jsou to profesionálové ve svém oboru, kteří bezpochyby naprosto jasně vědí, k čemu vás a vaši společnost povedou a jakým směrem.

Personální poradenství je většinou vyhledáváno hlavně z následujících hledisek: 

 • řízení lidských zdrojů 
 • administrativa personalistiky 
 • zákon o zaměstnávání cizinců 
 • zákon o zaměstnanosti 
 • řešení sporů 
 • mzdy a personalistika 

Personální poradenství poskytují v současné době větší společnosti, které mají vyškolené zaměstnance rozdělené do jednotlivých týmů. Při výběru takové společnosti poskytující personální poradenství, je vždy dobré ověřit, jak moc je spolehlivá a kolik úspěšně dokončených projektů má za sebou. Služby personálního poradenství rozhodně nejsou nejlevnější záležitostí, a pokud by služba nebyla pro vás a vaše zaměstnance přínosem, pak se bezpochyby jedná o vyhozené peníze. Personální poradenství je nejčastěji poskytováno v oblastech, jako jsou například motivace zaměstnanců, koučování (nejen pro manažery), průzkumu společnosti, hodnocení současných zaměstnanců, personálních auditů nebo psychologické diagnostiky, což je pro spokojenost zaměstnanců velmi významné.

V rámci personálního poradenství je navíc možné se obrátit s tím, že potřebujete vhodného zaměstnance na danou pozici. Tímto způsobem jsou většinou vyhledáváni hlavně vrcholní manažeři nebo osoby na vyšších pozicích ve firmách.

Vložil Profesionální poradenství | Tagged , , , | Zanechat komentář

Managerské kurzy

Ať už máte nebo nemáte manažerské zkušenosti, lze se přihlásit do manažerského kurzu. Manažerské kurzy jsou zkrátka a dobře určeny každého, kdo si chce snadným a efektivním způsobem doplnit znalosti v tomto oboru – pozor, nejedná se o doplnění vzdělání. Nejvíce kurzů je vhodných hlavně pro manažery, kteří jsou ve své pozici pracující alespoň rok a mají zájem o doplnění zkušeností nebo dovedností. Náplň jednotlivých kurzů je velmi rozmanitá, protože každý manažer je individuální a tak se i každý chce přiučit něčemu novému a jinému.

V současné době je dokonce možné zakoupit různé balíčky manažerských kurzů, v nichž je obsah a náplň kurzu pro každý termín rozdílná. Manažer tak nakonec odchází s vědomostmi a zkušenostmi, o které možná původně ani nestál, v praxi se ale rozhodně hodit budou.

Je pochopitelné, že do kurzu se přihlašují jen ti, kdo hodlají na pozici manažera setrvat, případně v současné době nemají stálé zaměstnání a absolvovat takový kurz značně zvyšuje možnost, že se daná osoba na trhu práce snáze uplatní. Na konci celého kurzu odcházejí manažeři s osvědčením či certifikátem.

Manažerské kurzy jsou většinou rozděleny na následující jednotlivé kurzy, jejichž náplň se liší: 

 • úspěšné jednání s lidmi – jak s lidmi v týmu, tak i s obchodními partnery 
 • úspěšné vedení pracovního týmu 
 • úspěšné zvládání konfliktů 
 • základy asertivního chování 
 • vedení a náplň pracovních sezení a porad 
 • manažerská komunikace s podřízenými 
 • prezentační dovednosti a schopnosti 

Manažeři se především naučí, jak zacházet s opodstatněnými argumenty, jak jednat s lidmi a jakým způsobem s nimi mluvit, ať už jde o podřízené, nadřízené, sobě rovné nebo obchodní partnery společnosti. Kurzy s výše zmíněnou náplní jsou nevhodné hlavně pro začínající manažery, kteří prozatím nemají tolik zkušeností. Naopak perfektně se hodí hlavně pro manažery střední a vyšší úrovně, kteří dokáží s případnými informacemi velmi dobře naložit.

 

Vložil Poradenství pro manažery | Tagged , , , | Zanechat komentář

Manažerské poradenství

Manažerské poradenství může mít několik forem, a pokud jste to právě vy, kdo aktuálně potřebuje poradit, je třeba v první řadě pevně zvážit, o jakou formu máte vlastně zájem. Potřebujete poradit v oblasti řízení podniku, řízení zaměstnanců nebo snad ohledně komunikace? To všechno je dobré si ujasnit, aby se vám dostalo takové služby, za kterou si ve finále zaplatíte nemalé peníze. Služby manažerského poradenství jsou totiž poměrně drahé, zvlášť pokud si k ruce vezmete zkušeného a velmi dobrého manažera a odborníka, který problém teoreticky vyřeší za vás a pomalu, ale jistě vás navede na tu správnou cestu.

Pokud jste tedy odhodláni, ať už z jakéhokoli důvodu, vyhledat manažerské poradenství, měli byste se při výběru vhodné osoby soustředit hned na několik věcí. Rozhodně se nesvěřujte do ruky hned první osobě, kterou vám například doporučí internet, ale hledejte mezi opravdu zkušenými manažery, kteří mají už ledacos za sebou a tak přesně vědí, jak diagnostikovat problém a samozřejmě, jak s ním později naložit. V první řadě se zaměřte na historii dané osoby, na její zkušenosti a minulá zaměstnání včetně výše pozice, na které v minulosti osoba pracovala, nezapomínejte ani na vzdělání, kvalifikaci a u některých špičkových manažerů si můžete dokonce snadno ověřit výsledky z některých minulých dokončených projektů. Pokud vám vhodný manažer, který poskytuje poradenství a konzultace, dokáže poskytnout určité garance a záruky, má dobrou historii a zkušenosti na velmi dobré úrovni, pak rozhodně není nad čím váhat.

Manažerské poradenství není ani zdaleka jednoduchá věc. Poradce by měl už po první schůzce umět dobře odhadnout, čeho chcete svými činy a jednáním docílit. Sami byste ale měli informovat poradce o tom, co vlastně od něj očekáváte a zda vám je schopen garantovat nějaký pozitivní výsledek.

Vložil Poradenství pro manažery | Tagged , , , | Zanechat komentář

Manažerské kurzy asertivita

Být dobrým manažerem není nic jednoduchého. Této profesi se na 100% naučí jen minimum lidí a většina dobrých manažerů má zkrátka a dobře vynikající vlohy k tomu, aby mohli tuto funkci plně vykonávat s ohledem i na osobní život a velké množství stresu. Jedním ze základních úkolů dobrého manažera je schopnost umět dobře a po správné cestě vést svůj vlastní tým lidí. Co jiný člověk, to jiná osobnost a povaha. S některými lidmi je zkrátka horší vyjít, i když jsou špičkovými a prakticky nenahraditelnými zaměstnanci, mnohdy zastávají práci i za dva. Asertivita je přitom druh schopnosti a dovednosti, kterou nedisponuje každý manažer, ale měl by.

Jak se tedy naučit asertivnímu chování? Naučit se správně ovládat asertivní chování je velmi složité, zvlášť pro ty, kdo tuto dovednost prostě nemají v krvi. Jde o schopnost, kdy si je jedinec vědom svého vlastního názoru a za ním si stojí. Navíc je schopen názor dobře podat a především jej v kolektivu lidí prosadit, aniž by příliš manipuloval se svým okolím. Pokud jste právě nabili dojmu, že člověk asertivní je ten, který vám bude svůj názor vnucovat, jste na omylu. Asertivní člověk je ten, který vám svůj názor přednese takovým způsobem, abyste snadno došli k takovému názoru, že je to názor nebo nápad správný. Asertivní člověk přitom na svém nápadu nebo názoru vytrvale pracuje a postupně jej vede k dokonalosti a to bez toho, aniž by u toho projevoval příliš moc emocí.

Právě emoce jsou častým kamenem úrazu některých vrcholných manažerů, kteří jsou například cholerici a těžko zvládají odpor nebo nesdílnost svého názoru či nápadu. Asertivní člověk totiž dokáže přijmout i názor váš a dokáže s ním nějak naložit, aby jej patřičně využil.

Vložil Kurzy pro manažery | Tagged , , , | Zanechat komentář

Manažerský koučink

Aby člověk dokázal dosáhnout ne dobrých, ale skvělých výsledků ve své profesi je pochopitelně potřeba jistých znalostí a dovedností. Někteří manažeři mají už sami o sobě velmi dobré předpoklady nejen pro vedení týmu, ale pro konkrétní manažerskou činnost.

Zkrátka a dobře, někteří koučink nepotřebují, bylo jim od přírody dáno talentu. Jsou ale i tací manažeři, kteří jsou ve svém oboru dobří, ale potřebovali by trošku popostrčit například ve vedení týmu nebo ve zvládání stresu, protože co si budeme povídat, práce to není jednoduchá a pracovní doba rozhodně nekončí po dobrém obědě s příjemnými kolegy.

Práce je to mnohdy náročná, a pokud se k tomu přidá ještě vypjaté prostředí a atmosféra, práce se pro manažera stává dvakrát tak vyčerpávající.

Manažerské koučování se stalo v poslední době velmi vyhledávanou nabídkou na trhu. Není se čemu divit, protože manažeři často nedokáží ani po příchodu domů z práce tak zvaně vypnout, aniž by nebyli zatěžováni starostmi z práce a pracovní komunity – dvojnásobek to platí ve velkých firmám, kde má manažer řadu povinností a zodpovědnosti. Koučink je vyhledáván i z hlediska maximálního využití svých znalostí a dovedností, přičemž se uplatňuje i u celých skupin, jednotlivých týmů, které pracují na společných projektech.

Co vám může manažerský koučink přinést?

 • jednodušší rozhodování ve vypjatých situacích 
 • pozvednutí inovace a kreativity 
 • schopnost velmi rychlých reakcí na kladné i záporné zprávy 
 • zvládání stresu 
 • podpora týmu 
 • rozdělení pracovního a osobního života 

 

Vložil Kurzy pro manažery | Tagged , , | Zanechat komentář

Hospodářská komora ČR

Hospodářská komora České republiky je organizace, která přímo zastupuje a prosazuje zájmy podnikatelské veřejnosti. Hospodářská komora zároveň poskytuje veškeré poradenství a konzultace, které jsou jakkoli spojeny s podnikáním a podnikatelskou činností nejen u nás, ale i v zahraničí, mimo jiné propaguje a šíří informace vztahující se k podnikání a to nejen z hlediska těch osob, které jsou oficiálně členy komory. Hospodářská komora České republiky tvoří neodmyslitelnou součástí podnikání u nás.

Pokud jde o hlavní činnosti, v první řadě nutno zmínit hlavně hájení zájmů malých, středních i velkých podniků v České republice a živnostenských společenstev. Hospodářská komora podporuje různá opatření, která jsou přímo spojena s podporou podnikání u nás, tím rozvíjí podnikání a přispívá k dobré ekonomické stabilitě České republiky. Hospodářská komora je tedy nezbytnou součástí ekonomické stability a ekonomického systému u nás a tvoří samostatnou instituci.

Velký přínos tvoří i již zmíněné poradenské a konzultační služby, které na daných místech v České republice zajišťuje a poskytuje.

Co do poradenství, s odborníky je možné se poradit nejen v oblasti podnikání, ale i různých podnikatelských subjektů nebo plánovaných kroků. Hospodářská komora přímo spolupracuje s některými organizacemi, místními samosprávami nebo orgány státní správy. Hospodářskou komory tvoří jednotlivé orgány, mezi něž patří sněm komory, dozorčí rada, prezident a viceprezident, představenstvo nebo úřad komory.

Prezident a viceprezident jsou veledůležitými orgány a jsou voleni na pouhé tři roky do své funkce – jejich volbu zajišťuje nebo naopak z funkce odvolává sněm komory. Sněm mimo jiné rozhoduje i o ostatních členech, například v dozorčí radě nebo představenstvu.

Vložil Odborné poradenství | Tagged , , , | Zanechat komentář

Analýza trhu

Analýza trhu je přímo spojena s informacemi nejen ohledně finančního trhu, ale především se týká zájmu zákazníků, zaměřuje se na jejich přání, požadavky nebo očekávání. Jde o velmi důležitý a strategický tah, jak získat konkurenční výhodu na daném trhu, od čeho se odvíjet a samozřejmě, co očekávat.

Analýza trhu velmi jednoduše řečeno shromažďuje informace o tom, co lidé mají rádi, co je baví, co rádi nakupují a za jakou cenu, kolik jsou ochotni investovat a kde.

Na základě všech těchto informací si pak podniky a firmy stanovují dokonalé strategie, jak nejlépe zapůsobit na zákazníka svým produktem, jaká bude cílová skupina nebo jakou zvolí formu oné propagace. Reklamní kampaň se zkrátka a dobře odvíjí hlavně od analýzy trhu, protože obchodníci tak snadno vědí, na koho mají vlastně “zaútočit”.

V současné době je analýza trhu rozdělována na dva základní typy – technická analýza a fundamentální analýza. Technická analýza spočívá v tom, že je na základě cenové mapy a dalších technických nástrojů či parametrů možné zhruba odhadnout, jak se s největší pravděpodobností budou vyvíjet ceny. Fundamentální analýza je něco jiného, zde je odhadována skutečná a reálná hodnota dané investice, kde brán ohled například na zaměstnanost, současnou cenovou politiku, spotřebitelské ceny nebo obchodní bilanci.

Pochopitelně záleží na každé společnosti, jakou analýzu trhu si nechá zpracovat. Vždy je ale nutné rozhodnout se správně, protože výzkum musí provádět specialisté a to samozřejmě něco stojí. Většinou se cena pohybuje okolo 35 000,- Kč, ale záleží na tom, jak je analýza trhu obsáhlá a co všechno je při zkoumání zohledňováno a následně zahrnuto.

Vložil Zpracování analýz | Tagged , , , | Zanechat komentář

Marketing ve vyhledávačích

Marketing ve vyhledávačích je častěji uváděn pod zkratkou SEM (Search engine marketing). Tato marketingová služba je určena prakticky každému, v jehož zájmu je získání nových zákazníků případně jde o to, aby byla značně pozvednuta návštěvnost daného webu. Marketing ve vyhledávačích se uplatňuje hlavně z hlediska psaných textů, v nichž je umístěn internetový odkaz směřující na vaše stránky nebo formou reklamních bannerů, které samozřejmě opět směřují na vaše stránky.

Ačkoli to všechno na první pohled vypadá velmi jednoduše, tak snadné to taky není. Není to totiž jen o tom napsat jakýkoli strohý článek, do jeho středu tak nějak umístit odkaz, nebo jej dát rovnou na začátek, aby se čtenář případně nemusel prokousávat nudným textem, a máte prakticky vystaráno. Proces je to daleko složitější a účelem je samozřejmě i to, aby se čtenář chtěl z vlastní vůle po přečtení alespoň kouska článku, dostat na vaše stránky, které mu nabídnou daleko víc.

Pochopitelně vaše stránky musí mít nějaký smysl a musí mít případnému zákazníkovi co nabídnout. Ať už to jsou psané informace, prodej nějakého zboží nebo propagace druhu zábavy, je to jedno. Důležité je, aby byla reklama a tak i odkaz správně umístěna na poutavém webu, který je vašemu tématu blízký a tak je zde potencionální možnost, že se k vám dostane i zajímavý zákazník, který se sem s největší pravděpodobností po nějaké době i vrátí. Velmi běžná je v poslední době právě bannerová reklama, která navíc využívá jistou formu propagace zvanou PPC reklama.

PPC reklama neboli Pay Per Click je reklamní kampaň, která je umístěna přímo na placených pozicích vyhledávačů. Jde o placenou formu reklamy, kdy se za každého návštěvníka příchozího na vaše stránky platí určitá částka.

Vložil Internetová reklama | Tagged , , , | Zanechat komentář

Internetový marketing

Internetový marketing je souborem vzájemně se podporujících nástrojů, díky nimž dochází k žádoucímu efektu vytvoření online reklamy. Mezi internetový marketing patří hlavně marketing ve vyhledávačích, formy online reklamy, emailový marketing, link building, případně intranety nebo extranety.

Pochopitelně existuje celá řada různých forem internetového marketingu, v tomto případě se ale zaměříme hlavně na ty základní, které jsou u nás nejvíce využívané a vyhledávané.

 

 • Email marketing – email marketing slouží především k rozesílání newsletterů nebo reklamních kampaní a to jak v grafické, tak i textové podobě, vždy na přání zákazníka. Email marketing je v posledních letech velmi rozšířený a je považován za jednu z nejlevnějších forem propagace vlastního podniku, produktu nebo značky
 • Link building – neboli budování zpětných odkazů. Tato účinná forma reklamní propagace se uplatňuje hlavně na poli internetových vyhledávačů, protože podle kvality a počtu vyměněných linků neboli odkazů, se určuje také pozice internetových stránek ve vyhledávání a tím pádem se zvyšuje návštěvnost webu. V tomto případě je ale nutné zohlednit hned několik požadavků včetně vhodného výběru klíčových slov a jejich následného umístění na stránkách, registrace do různých online vyhledávačů a katalogů nebo psaní článků pro internetové magazíny a zájmové weby
 • Intranety a extranety – jde o speciální internetové prezentace a aplikace, které slouží jak ke zkvalitňování služeb poskytovaných webem, tak i například ke sdílení vnitřních informací – například některé informace lze vidět na stránkách až po přihlášení uživatelem, příkladem jsou objednávky a jejich následná expedice, když zákazník může celý proces sledovat online, jak si momentálně jeho zakoupený nebo rezervovaný produkt vede
Vložil Internetová reklama | Tagged , , , | Zanechat komentář